پیام مشترک فرماندار زرند و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بمناسبت نهم دیماه
بازدید سرزده صادق زاده معاون فرماندار و قویدل دادستان از بیمارستان های شهرستان زرند
هیچگونه بهانه ای ازهیچ مدیری دربحث کوتاهی دربرنامه های اقتصاد مقاومتی قابل قبول نیست
هیچگونه بهانه ای ازهیچ مدیری دربحث کوتاهی دربرنامه های اقتصاد مقاومتی قابل قبول نیست